Hoàn thành nhiệm vụ tại rạch Cả Bốn – Quận 12

906

Rạch Cả Bốn nằm trong hệ thống kênh rạch sông Sài Gòn, có mức độ ô nhiễm nặng nề bởi sự thiếu ý thức của người dân đang sinh sống xung quanh khu vực kênh làm ảnh hưởng đến nguồn nước và mĩ quan của Thành phố.

Trong chiến dịch Mùa Hè Xanh 2016 năm nay, với nhiệm vụ “Cải thiện cảnh quan môi trường sông Sài Gòn”, hơn 50 chiến sĩ MHX SPKT ra quân tại mặt trận cấp Thành – Quận 12 với tinh thần chiến đâu cao độ và không ngại khó khăn.

Hình 1. 2.3.

Chiến sĩ MHX SPKT đang làm nhiệm vụ

Sau 3 ngày (10,11,12/07) ra quân với sự nỗ lực hết sức, các chiến sĩ MHX đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trước 1 ngày cũng như mở rộng thêm nhiệm vụ công tác. Qua chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện đã kết thân thêm với nhiều chiến sĩ ở nhiều trường khác nhau, qua đó tăng thêm tinh thần đoan kết, tình nguyện của các chiến sĩ.

4.Chiến sĩ MHX SPKT và GTVT.

Biên tập: Huấn BG
Ảnh: Huy Thông & Huấn BG