Hướng dẫn sử dụng Hashtags cho Groups Sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM

Danh sách #hashtag trên Group Sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Vui lòng đọc nội quy của group để tránh bị khóa nick: NỘI QUY

Danh sách Bảng xếp hạng thành viên SPKT mỗi tháng : BXH SPKT

Nhằm mục đích phân loại nội dung cũng như giúp các bạn dễ dàng tìm lại bài viết theo chủ đề sau này, BQT Groups khuyến khích mọi thành viên sử dụng #hashtag khi đăng bài trong nhóm.

Lưu ý:

  • Mọi hashtag phải bắt đầu bằng #SPKT_ (giống như namespace) để tránh ảnh hưởng của hashtag trên các bài viết bên ngoài nhóm.
  • Bạn có thể dùng nhiều hashtag trong một bài viết nếu thấy liên quan tới chủ đề bạn muốn chia sẻ.
  • Nếu bị nhắc thêm hashtag: Lần 1: Sửa lại bài viết kèm hashtag. Lần 2: Nếu không sửa, sẽ bị tắt tính năng bình luận. Lần 3: Nếu vẫn không thực hiện, bài viết sẽ bị xóa.

Các hashtag chính (bắt buộc)

#SPKT_thacmac : Hỏi đáp, thắc mắc về học tập, học phí, nhà trường…

#SPKT_giaitri : Giải trí, thể thao, học tập, chia sẻ…

#SPKT_thongtin : Thông tin từ nhà trường, cuộc thi, hội thảo, Đoàn – Hội

#SPKT_muaban: Nơi buôn bán của sinh viên trong trường

#SPKT_tuyendung: Nơi cung cấp các thông tin tuyển dụng cho Sinh viên HCMUTE

Các hashtag phụ (không bắt buộc)
#SPKT_question : Hỏi đáp, thắc mắc
#SPKT_discussion : Thảo luận về chủ đề nào đó
#SPKT_share : Chia sẻ (tài liệu, sách, phần mềm, khóa học,…)
#SPKT_relax : Ảnh, video hoặc nội dung giải trí
#SPKT_tutorial : Hướng dẫn lập trình hoặc chia sẻ kiến thức
#SPKT_report : Báo cáo thành viên hoặc bài viết vi phạm
#SPKT_suggest : Góp ý cho Ban Quản Trị nhóm
#SPKT_news : Tin tức, cập nhật, thông báo từ BQT

Đây là các hashtag nhỏ để bổ sung cho các hashtag chính giúp phân loại bài viết ra nhiều chủ đề con.

#SPKT_ebook : Sách, PDF
#SPKT_course : Khóa học trực tuyến
#SPKT_software : Phần mềm
#SPKT_programming : Lập trình

(Danh sách #hashtag phụ sẽ được cập nhật thêm cho phù hợp với nhóm…)