Chiều ngày 30/8/2019, tại Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH SPKT TP. HCM khóa XIX, được sự tín nhiệm và nhất trí cao Anh Lê Xuân Thân được bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường nửa sau nhiệm kỳ 2017 – 2019 với 100% số phiếu tán thành.

      Được biết đến là một người Cán bộ Đoàn năng động, luôn sáng tạo về nội dung lẫn cách thức tổ chức các chương trình, hoạt động. Giai đoạn còn là sinh viên, bằng sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, anh đã vực dậy hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên ở Đoàn khoa ĐT Chất lượng cao lúc bấy giờ, từ đơn vị xếp loại Tiên tiến ở vị trí 13/14 sau một năm đã trở thành Đơn vị xuất sắc dẫn đầu vào những năm 2012 – 2014, là bệ phóng quan trọng cho sự phát triển của Đoàn khoa từ đó đến nay.

                                      Đồng chí Lê Xuân Thân – Bí thư Đoàn trường nhiệm kì 2017-2019
     Ở cương vị Phó Bí thư thường trực Đoàn trường từ năm 2015, anh là người phụ trách nhiều phong trào, chương trình, hoạt động lớn của trường. Hơn hết, anh là người đặt nền móng xây dựng Tổ Truyền thông Đoàn trường tiền thân của Trung tâm và Sự kiện – Mecute hiện nay, người anh cả và là người sáng lập ra Đội Thanh niên Xung kích Đoàn trường, cùng với nhiều thành công khác.
      Cùng với nhiệt huyết và khả năng lãnh đạo của mình, hy vọng rằng anh Lê Xuân Thân – Tân Bí thư Đoàn trường sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, xây dựng và tổ chức nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa phục vụ đoàn viên, sinh viên, luôn là người anh truyền lửa, truyền nhiệt huyết và dẫn dắt, đưa Tuổi trẻ SPKT luôn là đơn vị mạnh trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Thành phố.
      QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ANH LÊ XUÂN THÂN:
Họ và tên: Lê Xuân Thân
Ngày sinh: 20 tháng 4 năm  1992
Quê quán: Phú Yên
Dân tộc: Kinh
Ngày vào Đảng: 24/11/2013
Trình độ học vấn: Kỹ sư Công nghệ Điện Tự Động
Lý luận chính trị: Trung cấp                               

Chức vụ hiện nay: Bí thư Đoàn trường ĐH SPKT TP. HCM khóa XIX nhiệm kỳ 2017 – 2019

                Quá trình công tác của anh Lê Xuân Thân
MECUTE