Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017

8486

1/ Thời gian và địa điểm dự thi: 
– Thi tại nhà, bằng phương tiện cá nhân (Lưu ý phải đăng ký đầy đủ, chính xác tên trường, MSSV để có cơ sở cộng điểm)

– Thi tại phòng máy A3-103 từ 13h00 đến 17h00 thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 9/3/2017

2/ Cách thức tham gia:

– Đăng ký dự thi và làm bài trắc nghiệm Tại đây

3/ Quyền lợi: 
Sinh viên tham gia thi trực tuyến và có kết quả, thông tin cá nhân của BTC gửi về sau khi kết thúc cuộc thi sẽ nhận được 5 điểm rèn luyện theo quy định.

4/ Thông tin chi tiết xem tại đây