Các bạn Cử tri trẻ dù là ai, dù ở đâu cũng nhớ đi bầu cử ngày 22/5/2016 (chủ nhật) nhé ^.^

Nguồn: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/25567