Tuổi trẻ Sư phạm kỹ thuật kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh

431

Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và tiếp tục đẩy mạng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể Đảng viên, Đoàn viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2019 ngày 19 tháng 3 năm 2019 Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

TS Nguyễn Đình Cả – BCV Trung Ương đã có những chia sẻ về chuyên đề cũng như nhắc lại tầm quan trọng của việc thực hiện di chúc của Bác trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay, sau đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên đề

TS. Nguyễn Đình Cả báo cáo chuyên đề