STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 12/TB-BTK 26/12/2018 Thông báo triệu tập dự Lễ tuyên dương “Gương điển hình tuổi trẻ Sư phạm Kỹ thuật” năm 2018
2 13-TB/ĐTN 29/10/2018 Tổ chức giao lưu gặp gỡ Cán bộ Đoàn THPT, Đảng viên trẻ khóa 2018 và triển khai chương trình tập huấn cán bộ nguồn năm học 2018-2019
3 14-TB/ĐTN 29/10/2018 Thông Báo Về việc phân công lực lượng tham gia "Ngày chủ nhật xanh" Vào ngày 11/11/2018
4 12-TB/ĐTN 28/10/2018 Thông Báo Về việc triệu tập lực lượng cơ sở Đoàn tham gia Lễ khai giảng lớp bồ dưỡng kết nạp Đảng và công diễn vở kịch Dấu Xưa
5 05-HD/ĐTN-UBKT 17/10/2018 Hướng dẫn Về quy trình đăng kí,bình xét,công nhận,tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu cấp trường và cấp khoa năm học 2018-2019
6 11-TB/ĐTN 14/10/2018 Thông Báo Kết quả bình xét danh hiệu "Đoàn viên ưu tú" năm học 2017-2018
7 10-TB/ĐTN 05/10/2018 Thông Báo Về việc xét trao Giải thưởng " Nhà giáo trẻ tiêu biểu " Và "Cán bộ,Viên chức trẻ,giỏi,thân thiện" Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP Hồ Chí Minh năm 2018
8 09-TB/ĐTN 03/10/2018 Thông Báo Kết quả thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ sở Đoàn Tháng 9,năm học 2018-2019
9 04-HD/ĐTN-BTC 19/09/2018 Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2018 Chủ đề :" Sáng tạo:từ tư duy đến hành động"
10 02-HD/ĐTN-BTC 18/09/2018 Hướng dẫn triễn khai học tập 6 bài lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên năm học 2018-2019
11 03-HD/ĐTN-BTC 18/09/2018 Hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn năm 2018
12 01-HD/ĐTN 09/09/2018 Hướng dẫn thi đua tháng đối với các cơ sở đoàn
13 08-TB/ĐTN 05/09/2018 Thông Báo Về việc thực hiện chế độ thông tin,báo cáo trong năm học 2018-2019
14 07-TB/ĐTN-BTC 03/09/2018 Thông Báo Về việc thông tin danh sách cán bộ Đoàn học sinh THPT trúng tuyển vào trường khóa 2018
15 06-TB/ĐTN 26/08/2018 Thông Báo Về việc Bình chọn đoàn viên ưu tú năm học 2017-2018
16 03-TB/ĐTN 22/08/2018 Thông Báo về việc tổ chức lớp cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2018-2019
17 04-TB/ĐTN 22/08/2018 Thông báo Về việc phân công cơ sở cử lực lượng tham gia " Ngày chủ nhật xanh "
18 05-TB/ĐTN-VP 22/08/2018 Thông báo Về việc rà soát điểm rèn luyện,điểm công tác xã hội các chương trình do Đoàn Thanh niên,Hội sinh viên Hội trường tổ chức trong học kì 2 năm 2017-2018
19 01-TB/ĐTN 21/08/2018 Thông báo về việc xây dựng chương trình và dự toán kinh phí năm học 2018-2019
20 02-TB/ĐTN 21/08/2018 Thông Báo về việc rà soát hồ sơ Đoàn vụ của Đoàn viên các khóa 2014,2015,2016 và 2017
21 Số: 27 -TB/ĐTN 28/02/2018 THÔNG BÁO
Về việc thực hiện hướng dẫn sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm tháng 3,4 năm 2018
22 43-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 161511 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
23 44-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171412 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
24 45-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171511 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
25 46-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 141250 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
26 47-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 141240 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
27 48-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 151260 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
28 49-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 151241 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
29 50/QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 151242 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
30 51-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 151250 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
31 52-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 161260 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
32 53-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 161250 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
33 54-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 161240 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
34 55-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 161320 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
35 56-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171260 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
36 57-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171250 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
37 58-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171240 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
38 59-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171320 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
39 60-QĐ/ĐTN 15/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 1169410 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
40 32-QĐ/ĐTN 13/12/2017 Quyết định cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân tham gia giảng dạy chương trình "Ôn tập mùa thi" và "Cộng đồng học tập trực tuyến" Học kỳ I năm học 2017 - 2018
41 33-QĐ/ĐTN 13/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171290 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
42 34-QĐ/ĐTN 13/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171422 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
43 35-QĐ/ĐTN 13/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 16141VT1 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
44 36-QĐ/ĐTN 13/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171512 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
45 37-QĐ/ĐTN 13/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171411 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
46 38-QĐ/ĐTN 13/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171412 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
47 39-QĐ/ĐTN 13/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 17141DT2 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
48 40-QĐ/ĐTN 13/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171190 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
49 41-QĐ/ĐTN 13/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 169420 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
50 42-QĐ/ĐTN 13/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 16141DT1 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
Tìm kiếm
Đến
Văn bản Thành Đoàn

Số: 116-HD/TĐTN-VP

Hướng dẫn Thảo luận, đóng góp văn kiện Đại hội Đoàn TP lần X

Lượt xem:379 | lượt tải:145

3163-TB/TĐTN-BCNLĐ

Thông báo V/v giới thiệu gương điển hình đề nghị xét tặng Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc Lần IV - Năm 2017

Lượt xem:246 | lượt tải:243

3149BTV

Thông báo phân công thắp nến 27/7

Lượt xem:261 | lượt tải:208

3138TBTD

Thông báo về việc triển khai bình chọn và giới thiệu điển hình đề nghị xét tuyển và trao giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức, trẻ, giỏi, thân thiện lần 7 năm 2017

Lượt xem:283 | lượt tải:409
Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,338
  • Tháng hiện tại41,624
  • Tổng lượt truy cập500,241
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây