STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 27 -TB/ĐTN 01/03/2018 THÔNG BÁO
Về việc thực hiện hướng dẫn sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm tháng 3,4 năm 2018
2 43-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 161511 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
3 44-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171412 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
4 45-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171511 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
5 46-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 141250 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
6 47-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 141240 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
7 48-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 151260 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
8 49-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 151241 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
9 50/QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 151242 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
10 51-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 151250 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
11 52-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 161260 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
12 53-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 161250 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
13 54-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 161240 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
14 55-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 161320 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
15 56-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171260 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
16 57-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171250 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
17 58-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171240 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
18 59-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171320 Đoàn khoa Kinh tế, nhiệm kỳ 2017 - 2019
19 60-QĐ/ĐTN 16/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 1169410 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
20 32-QĐ/ĐTN 14/12/2017 Quyết định cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân tham gia giảng dạy chương trình "Ôn tập mùa thi" và "Cộng đồng học tập trực tuyến" Học kỳ I năm học 2017 - 2018
21 33-QĐ/ĐTN 14/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171290 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
22 34-QĐ/ĐTN 14/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171422 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
23 35-QĐ/ĐTN 14/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 16141VT1 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
24 36-QĐ/ĐTN 14/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171512 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
25 37-QĐ/ĐTN 14/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171411 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
26 38-QĐ/ĐTN 14/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171412 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
27 39-QĐ/ĐTN 14/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 17141DT2 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
28 40-QĐ/ĐTN 14/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 171190 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
29 41-QĐ/ĐTN 14/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 169420 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
30 42-QĐ/ĐTN 14/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên Chi Đoàn 16141DT1 Đoàn khoa Điện - Điện tử, nhiệm kỳ 2017 - 2018
31 31-QĐ/ĐTN 08/12/2017 Quyết định Cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân hoàn thành lớp tập huấn chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi Đoàn - Đoàn khoa Cơ khí Động lực
32 27-QĐ/ĐTN 07/12/2017 Quyết định về việc thành lập Ban Cán sự Lớp tập huấn chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở
33 28-QĐ/ĐTN 07/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên chi Đoàn 171480 Đoàn khoa In và Truyền thông, nhiệm kỳ 201 - 2018
34 29-QĐ/ĐTN 07/12/2017 Quyết định về việc chuẩn y Ban chấp hành Đoàn khoa Khoa học Ứng dụn, Ban chấp hành Chi đoàn 161300 và Chi Đoàn 171300 Nhiệm kỳ 2017 - 2018
35 30-QĐ/ĐTN 07/12/2017 Quyết định về việc công nhận kết quả Đại hội đoàn viên chi Đoàn 161480 Đoàn khoa In và Truyền thông, nhiệm kỳ 201 - 2018
36 26-QĐ/ĐTN 04/12/2017 Quyết định Về việc bổ nhiệm phụ trách kế toàn Đoàn trường nhiệm kỳ XIX, 2017 - 2019
37 BM_KND_CCT 01/12/2017 Biểu mẫu Kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức_Mới
38 20 -KH/ĐTN 30/11/2017 Tổ chức chuổi tập huấn chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở
39 DB 30/11/2017 Danh bạ Cán bộ Đoàn - Hội
40 25-QĐ/ĐTN 25/11/2017 Quyết định Về việc cử Đoàn viên tham gia triển lãm sản phẩm sáng tạo trong Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần X năm 2017
41 22-QĐ/ĐTN 20/11/2017 Quyết định khen thưởng các cá nhân có đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 - 2017
42 23-QĐ/ĐTN 20/11/2017 Quyết định Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt giải trong Hội thi "Sinh viên SPKT với Văn hóa giao thông" lần I năm 201
43 Số: 19-KH/ĐTN 01/11/2017 Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Đoàn – HộiTrường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2019 và những năm tiếp theo
44 24-QĐ/ĐTN 30/10/2017 Quyết định Tặng giấy khen cho các tập thể đạt giải trong Chương trình Eco-Party 2017
45 04-HD/ĐTN-BTC 26/10/2017 Hướng dẫn nghiệp vụ một số công tác tổ chức và xây dựng Đoàn
46 GĐN-PMOl 25/10/2017 Giấy đề nghị treo băng rôn tuyên truyền
47 HD - ĐHCĐ 11/10/2017 Hướng dẫn và biểu mẫu Đại hội chi Đoàn năm học 2017 - 2018
48 10 - KH/ĐTN-BTG 09/10/2017 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2017
49 16-QĐ/ĐTN 04/10/2017 Quyết định Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt giải trong Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử trường "Tự hào Tôi là sinh viên Sư phạm Kỹ thuật" Chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập trường(05/10/2962 - 05/10/2017)
50 17-QĐ/ĐTN 04/10/2017 Quyết định Tặng Giấy khen cho các các nhân đạt giải trong cuộc thi ảnh "Một góc SPKT - Xưa và nay" Chào mừng kỷ niệm 55 thành lập trường (05/10/2962 - 05/10/2017)
Văn bản Thành Đoàn

Số: 116-HD/TĐTN-VP

Hướng dẫn Thảo luận, đóng góp văn kiện Đại hội Đoàn TP lần X

Lượt xem:240 | lượt tải:48

3163-TB/TĐTN-BCNLĐ

Thông báo V/v giới thiệu gương điển hình đề nghị xét tặng Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc Lần IV - Năm 2017

Lượt xem:122 | lượt tải:145

3149BTV

Thông báo phân công thắp nến 27/7

Lượt xem:108 | lượt tải:35

3138TBTD

Thông báo về việc triển khai bình chọn và giới thiệu điển hình đề nghị xét tuyển và trao giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức, trẻ, giỏi, thân thiện lần 7 năm 2017

Lượt xem:142 | lượt tải:78
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay486
  • Tháng hiện tại20,945
  • Tổng lượt truy cập191,579
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây