Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai
22/10/2018
07:00 - 11:30 Vòng bảng Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Đảng bộ Khối lần thứ 4 - năm 2018 Thân, Trường, Ngoạn Hội trường lớn
08:00 Họp giao ban tháng 10/2018 nhà trường Thái Phòng họp I
09:00 - 11:04 Sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm Chi Đoàn 181240 khoa Kinh tế Đoàn viên Chi Đoàn 181240
BCH Đoàn-Hội Khoa Kinh tế
Bãi cỏ trước tòa nhà trung tâm
09:30 - 11:30 Sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm Chi Đoàn 171240 khoa Kinh tế Đoàn viên Chi Đoàn 171240
BCH Đoàn-Hội Khoa Kinh tế
Phòng B201
Thứ ba
23/10/2018
15:00 Làm việc với Ban Tổ chức Thành Đoàn về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019 Thái, Thân, Ngoạn, Trường, Huấn, Quỳnh, Đức, Khang, Thư Dự kiến Phòng họp I
16:30 - 18:30 Sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm Chi Đoàn 181320 khoa Kinh tế Đoàn viên Chi Đoàn 181320
BCH Đoàn-Hội Khoa Kinh tế
Bãi cỏ trước tòa nhà trung tâm
18:00 - 20:00 Tổ chức lớp học tiếng anh miễn phí cho sinh viên khoa Kinh tế Sinh viên thuộc Khoa Kinh tế
BCH Đoàn- Hội Khoa Kinh tế
A112
Thứ tư
24/10/2018
14:00 Họp Đảng ủy trường Thái Phòng họp I
18:00 - 20:00 Tổ chức lớp học tiếng anh miễn phí cho sinh viên khoa Kinh tế Sinh viên thuộc Khoa Kinh tế
BCH Đoàn-Hội Khoa Kinh tế
A112
18:00 - 20:00 HỌP BCH ĐOÀN HỘI MỞ RỘNG Khoa ĐT Chất luọng cao Tháng 10 (các khóa 2015, 2016, 2017) Ban chấp hành Đoàn - Hội khoa ĐT Chất lượng cao
Bí thư, Lớp trưởng các lớp khóa 2015, 2016, 2017 khoa ĐT Chất lượng cao
Phòng E1 - 503 (Tòa E1 - Trung tâm công nghệ cao)
18:00 - 21:00 Tổ chức lớp 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ năm 2018 khoa Đào tạo Chất lượng cao Phụ trách: Đ/c Lê Nhựt Quang - UV BCH Đoàn khoa ĐT Chất lượng cao
Giảng viên khách mời: anh Nguyễn Thanh Phong - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Đối tượng: Các bạn sinh viên chưa có chứng nhận 6 Bài lý luân chính trị
Hội trường lớn
Thứ năm
25/10/2018
16:00 - 18:00 Sinh hoat cộng tác viên BCH Đoàn - Hội Khoa Khao học Ứng dụng BCH Đoàn - Hội Khoa, 13 CTV A 310 Hoạt động sinh hoạt 2 lần / tháng của BCH Đoàn Khoa để tạo nguồn thay thế, tập huấn các kĩ năng cho các bạn.
16:30 Họp BTV Đoàn trường Thái, Thân, Ngoạn, Trường, Huấn, Đức, Khang, Thư, Quỳnh VP Đoàn trường
18:00 - 20:00 Tổ chức lớp học tiếng anh miễn phí cho sinh viên khoa Kinh tế Sinh viên thuộc Khoa Kinh tế
BCH Đoàn-Hội Khoa Kinh tế
A112
18:00 - 20:00 HỌP BCH ĐOÀN HỘI MỞ RỘNG khoa ĐT Chất lượng cao tháng 10 (khóa 2018) Ban chấp hành Đoàn - Hội khoa ĐT Chất lượng cao
Bí thư, Lớp trưởng các lớp khóa 2018 khoa ĐT Chất lượng cao
Phòng E1 - 503 (Tòa E1 - Trung tâm công nghệ cao)
Thứ sáu
26/10/2018
06:30 - 13:00 Tổ chức chương trình ECO-PARTY Sinh viên trường Đại học SPKT TP.HCM
Chủ trì: BCH Đoàn - Hội Khoa Kinh tế + CTV
Khách mời: BCN khoa, BTV Đoàn trường, Chi bộ Sinh viên
Hành lang Tòa nhà trung tâm - Phía sân vận động
08:00 Vòng bán Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Đảng bộ Khối lần thứ 4 - năm 2018 Thân, Ngoạn, Trường Hội trường lớn

Thứ hai (22/10/2018)

07:00 - 11:30:
Nội dung : Vòng bảng Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Đảng bộ Khối lần thứ 4 - năm 2018
Thành phần : Thân, Trường, Ngoạn
Địa điểm : Hội trường lớn
Ghi chú :
08:00:
Nội dung : Họp giao ban tháng 10/2018 nhà trường
Thành phần : Thái
Địa điểm : Phòng họp I
Ghi chú :
09:00 - 11:04:
Nội dung : Sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm Chi Đoàn 181240 khoa Kinh tế
Thành phần : Đoàn viên Chi Đoàn 181240
BCH Đoàn-Hội Khoa Kinh tế
Địa điểm : Bãi cỏ trước tòa nhà trung tâm
Ghi chú :
09:30 - 11:30:
Nội dung : Sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm Chi Đoàn 171240 khoa Kinh tế
Thành phần : Đoàn viên Chi Đoàn 171240
BCH Đoàn-Hội Khoa Kinh tế
Địa điểm : Phòng B201
Ghi chú :

Thứ ba (23/10/2018)

15:00:
Nội dung : Làm việc với Ban Tổ chức Thành Đoàn về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019
Thành phần : Thái, Thân, Ngoạn, Trường, Huấn, Quỳnh, Đức, Khang, Thư
Địa điểm : Dự kiến Phòng họp I
Ghi chú :
16:30 - 18:30:
Nội dung : Sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm Chi Đoàn 181320 khoa Kinh tế
Thành phần : Đoàn viên Chi Đoàn 181320
BCH Đoàn-Hội Khoa Kinh tế
Địa điểm : Bãi cỏ trước tòa nhà trung tâm
Ghi chú :
18:00 - 20:00:
Nội dung : Tổ chức lớp học tiếng anh miễn phí cho sinh viên khoa Kinh tế
Thành phần : Sinh viên thuộc Khoa Kinh tế
BCH Đoàn- Hội Khoa Kinh tế
Địa điểm : A112
Ghi chú :

Thứ tư (24/10/2018)

14:00:
Nội dung : Họp Đảng ủy trường
Thành phần : Thái
Địa điểm : Phòng họp I
Ghi chú :
18:00 - 20:00:
Nội dung : Tổ chức lớp học tiếng anh miễn phí cho sinh viên khoa Kinh tế
Thành phần : Sinh viên thuộc Khoa Kinh tế
BCH Đoàn-Hội Khoa Kinh tế
Địa điểm : A112
Ghi chú :
18:00 - 20:00:
Nội dung : HỌP BCH ĐOÀN HỘI MỞ RỘNG Khoa ĐT Chất luọng cao Tháng 10 (các khóa 2015, 2016, 2017)
Thành phần : Ban chấp hành Đoàn - Hội khoa ĐT Chất lượng cao
Bí thư, Lớp trưởng các lớp khóa 2015, 2016, 2017 khoa ĐT Chất lượng cao
Địa điểm : Phòng E1 - 503 (Tòa E1 - Trung tâm công nghệ cao)
Ghi chú :
18:00 - 21:00:
Nội dung : Tổ chức lớp 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ năm 2018 khoa Đào tạo Chất lượng cao
Thành phần : Phụ trách: Đ/c Lê Nhựt Quang - UV BCH Đoàn khoa ĐT Chất lượng cao
Giảng viên khách mời: anh Nguyễn Thanh Phong - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Đối tượng: Các bạn sinh viên chưa có chứng nhận 6 Bài lý luân chính trị
Địa điểm : Hội trường lớn
Ghi chú :

Thứ năm (25/10/2018)

16:00 - 18:00:
Nội dung : Sinh hoat cộng tác viên BCH Đoàn - Hội Khoa Khao học Ứng dụng
Thành phần : BCH Đoàn - Hội Khoa, 13 CTV
Địa điểm : A 310
Ghi chú : Hoạt động sinh hoạt 2 lần / tháng của BCH Đoàn Khoa để tạo nguồn thay thế, tập huấn các kĩ năng cho các bạn.
16:30:
Nội dung : Họp BTV Đoàn trường
Thành phần : Thái, Thân, Ngoạn, Trường, Huấn, Đức, Khang, Thư, Quỳnh
Địa điểm : VP Đoàn trường
Ghi chú :
18:00 - 20:00:
Nội dung : Tổ chức lớp học tiếng anh miễn phí cho sinh viên khoa Kinh tế
Thành phần : Sinh viên thuộc Khoa Kinh tế
BCH Đoàn-Hội Khoa Kinh tế
Địa điểm : A112
Ghi chú :
18:00 - 20:00:
Nội dung : HỌP BCH ĐOÀN HỘI MỞ RỘNG khoa ĐT Chất lượng cao tháng 10 (khóa 2018)
Thành phần : Ban chấp hành Đoàn - Hội khoa ĐT Chất lượng cao
Bí thư, Lớp trưởng các lớp khóa 2018 khoa ĐT Chất lượng cao
Địa điểm : Phòng E1 - 503 (Tòa E1 - Trung tâm công nghệ cao)
Ghi chú :

Thứ sáu (26/10/2018)

06:30 - 13:00:
Nội dung : Tổ chức chương trình ECO-PARTY
Thành phần : Sinh viên trường Đại học SPKT TP.HCM
Chủ trì: BCH Đoàn - Hội Khoa Kinh tế + CTV
Khách mời: BCN khoa, BTV Đoàn trường, Chi bộ Sinh viên
Địa điểm : Hành lang Tòa nhà trung tâm - Phía sân vận động
Ghi chú :
08:00:
Nội dung : Vòng bán Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Đảng bộ Khối lần thứ 4 - năm 2018
Thành phần : Thân, Ngoạn, Trường
Địa điểm : Hội trường lớn
Ghi chú :
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Văn bản Thành Đoàn

Số: 116-HD/TĐTN-VP

Hướng dẫn Thảo luận, đóng góp văn kiện Đại hội Đoàn TP lần X

Lượt xem:312 | lượt tải:87

3163-TB/TĐTN-BCNLĐ

Thông báo V/v giới thiệu gương điển hình đề nghị xét tặng Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc Lần IV - Năm 2017

Lượt xem:175 | lượt tải:201

3149BTV

Thông báo phân công thắp nến 27/7

Lượt xem:179 | lượt tải:179

3138TBTD

Thông báo về việc triển khai bình chọn và giới thiệu điển hình đề nghị xét tuyển và trao giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức, trẻ, giỏi, thân thiện lần 7 năm 2017

Lượt xem:194 | lượt tải:257
Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,188
  • Tháng hiện tại33,161
  • Tổng lượt truy cập311,565
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây