Đếm ngược thời gian, chào đón Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Sinh viên Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
"25 NĂM - SÁNG MÃI CÁNH CHIM BỒ CÂU TRẮNG"
(19/10/1998 - 19/10/2023)

Days
Hours
Minutes
Seconds