TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI (NK 2024 – 2027)

STT HỌ VÀ TÊN Năm sinh QUÊ QUÁN DÂN TỘC TRÌNH ĐỘ Ngày vào Đoàn Ngày vào Đảng CHỨC VỤ – ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ ĐẢNG ĐIỂM HT/RL Nam Nữ Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận chính trị I. CƠ CẤU VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG (Cơ...
Chiều ngày 17/04/2024, tại Phòng họp II – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) đã diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Cán bộ Viên chức (CBVC) nhiệm kỳ 2024-2027, với sự tham gia của 53 đại biểu hiện đang là giảng viên,...
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Điện – Điện tử lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2027, Đại hội Điểm cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đánh dấu một mốc son quan trọng của Tuổi trẻ...