#YHCMUTE

   Tháng Thanh niên – Mùa cao điểm của những trái tim nhiệt huyết, hăng hái cống hiến. Tuổi trẻ UTE cũng không ngoại lệ, hòa mình vào dòng chảy sôi nổi ấy, chúng ta đã cùng nhau tạo nên một “Ngày Chủ nhật xanh” bùng nổ năng lượng....