THỂ DỤC – THỂ THAO

Việt Nam – Lào là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đây là mối quan hệ truyền thống...
“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những yêu nước nhất”. Chính quan điểm ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành động lực to lớn làm cho phong trào thi đua yêu nước có sức mạnh tinh thần...
Sáng 05/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021). Buổi lễ do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt...